ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Deelname aan een kinderyogales, familieyogales, cursus, workshop of feestje van Marabou Yoga betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor desbetreffende locatie.

Aanmelden

Aanmelden voor een yogales, cursus of feestje kan via info@marabouyoga.nl   De lessen of cursus gaan van start bij voldoende aanmeldingen.  Marabou Yoga zal bij onvoldoende aanmeldingen de deelnemers op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een ander tijdstip.

Cursusgeld

De tarieven van een les of cursus staan vermeld op de website en dienen vooraf betaald te worden. Wanneer de betalingsverplichting niet tijdig wordt nagekomen, behoudt Marabou Yoga zich het recht voor een cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. De inschrijving is pas definitief als de betaling voorafgaande aan de eerste les voldaan is. Is het financieel een uitdaging, dan kun je aansprak maken op het sport & cultuurfonds, wanneer je kind minimaal 10-12 lessen gaat volgen. Neem hiervoor contact op met een mediator bij jou in de buurt.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid

Als jouw kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dien je dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les door te geven door middel van een sms, app of telefonisch via 06 42243836. Als jouw kind voor een langere periode niet kan deelnemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht.

Mis je een les? Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van een gemiste les is mogelijk in overleg, op voorwaarde dat de cursist zich vooraf aan de gemiste les heeft afgemeld en als er plek is in een andere cursusgroep die draait binnen desbetreffende cursusperiode.

Indien de yogadocent afwezig is door ziekte of anders, wordt er in principe voor vervanging gezocht. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u restitutie of de mogelijkheid om deze les in te halen.

Ongevallen en aansprakelijkheid

Marabou Yoga is niet aansprakelijk voor blessure of lichamelijk letsel. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

Zijn er lichamelijke en/of psychische klachten? Dan is het aan te raden eerst met de huisarts te overleggen of beoefenen van yoga tot de mogelijkheden behoort. Daarbij is de ouder/verzorger verplicht lichamelijke en/of psychische klachten voor aanvang van de les of cursus te melden aan de docent van Marabou Yoga.

Marabou Yoga stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouder(s)/verzorger(s).

Marabou Yoga stelt ouder(s)/verzorger(s) aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan eigendommen van Marabou Yoga en/of de desbetreffende locatie.

Kleding

Zorg ervoor dat u en/of uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij makkelijk kan bewegen. Het is voor de veiligheid beter om op blote voeten yoga te beoefenen. Draag daarom liever geen panty of mailloit.

Huisregels

Schoeisel & eten/drinken is niet toegestaan in de lesruimte. Alleen het meebrengen van een flesje water.

Wegbrengen en ophalen

Marabou Yoga verzoekt u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is (5 a 10 minuten voor aanvang van de les), zodat op tijd met de les gestart kan worden. Zorg dat u tijdig op de locatie aanwezig bent om na afloop van de les u kind op te halen. Ben je eerder op de locatie, wacht dan buiten of kort in de ontvangst ruimte.

Bereikbaarheid van de ouder(s)/verzorger(s)

Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat Marabou Yoga u kan bereiken. Vermeld bij aanmelding uw telefoonnummer waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In geval van tussentijdse wijzigingen verneemt Marabou Yoga dit graag.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kan door Marabou Yoga ten allen tijde gewijzigd worden.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor het laatste nieuws!