Het verschil tussen “gewone” yoga en therapeutische yoga is dat de les volledig afgestemd wordt op het individuele kind. Een individuele les waarbij ik probeer aan te sluiten bij de fysieke en/of psychische ontwikkeling & behoefte van het kind. Het begint met een telefonische intake en/of een fysieke intake kennismaking waarbij ik samen met het kind en/of ouder(s) een analyse maak aan de hand van een anamnese. Het doel hiervan is inzicht te krijgen waar de disbalans zit en wat de lichamelijke en/of psychische klachten zijn. Vanuit daar maak ik, in overleg het kind en/of ouder(s), een lesprogramma.

Wat kun je verwachten in dit lesprogramma; diverse yoga houdingen, ademhalingsoefeningen, mindfullness, spierversterkende oefeningen, gecombineerd met creatieve kleur-, of schrijfoefeningen, ontspanningsoefeningen en/of geleide meditatieve yoga.

 

    Therapeutische yoga


    * verplicht